Chemiczne pompy perystaltyczne

Pompa perystaltyczna

Pompy perystaltyczne należą do rodziny pompy wyporowych. Są jednym z najszybciej rozwijających się typów pomp z uwagi na możliwość zastosowania w szerokim zakresie coraz bardziej wymagających aplikacji. Pompa w procesach produkcyjnych niejednokrotnie musi zapewnić przepływ płynów lepkich lub ściernych, często z zawartością dużych cząstek stałych. Tylko pompa perystaltyczna może przenosić tego rodzaju medium bez obaw o zablokowanie instalacji, co skutkuje zmaksymalizowaniem czasu działania bez przestojów.

Stosowanie pompy perystaltycznej Rotho jest zalecane do tych płynów, które nie mogą zanieczyścić się podczas pompowania i z powodu wysokiej agresywności chemiocznej nie mogą stykać się z mechanicznymi częściami pompy. Pompa perystaltyczna jest idealny do transferu produktów wrażliwych na ścinanie, produktów chemicznych i produktów spożywczych.

Pompa perystaltyczna zapewnia ciągły, łagodny przepływ dla wszystkich tych płynów, które muszą być przenoszone bez ścinania skutkującego tworzeniem się niepożądanych substancji, a zmiany molekularne mogłyby powodować utratę integralności tak istotną dla jakości końcowego produktu. Oczywistym przykładem jest produkcja wina lub produkcji oliwy z oliwek, gdzie brak ścinania, łagodny przepływ pozwala zachować zapachowe i organoleptyczne właściwości produktów oraz poprawić ich jakość.

Pompa perystaltyczna jest bardzo wszechstronna, skuteczna we wszystkich zastosowaniach wymagających łatwości obsługi, a tym samym skracająca czas obsługi. Pompy perystaltyczne mogą pracować na sucho, są samozasysające od - 9,8 m i odwracalne.

Innowacyjna technologia stosowana w pompach perystaltycznych Rotho wykorzystuje obrotowe wałki na łożyskach eliminując potrzebę stosowania płynu chłodniczego wewnątrz stojana, co zapewnia szybszą i bardziej opłacalną obsługę serwisową.

Zasada działania pompy perystaltycznej

Głowica pompy składa się z dwóch części: wirnika i obudowy. Wąż umieszczony jest między rolkami wirnika a obudową. Rolki umieszczone w wirniku obracają się wokół własnej osi naciskając wąż, co powoduje przemieszczanie cieczy. Wąż za wałkiem odzyskuje swój kształt, tworzy się próżnia i zasysana jest nowa porcja cieczy.Porcja cieczy przemieszczana jest między rolkami. Jej wielkość zależy od średnicy węża i geometrii wirnika. Przepływ zależy od wielkości porcji i prędkości obrotowej wirnika.

Pompy perystaltyczne - podstawowe cechy użytkowe

Pompy perystaltyczne posiadają następujące właściwości:

 • brak kontaktu między produktem i częściami mechanicznymi,
 • w pełni odwracalny przepływ,
 • mogą pracować na sucho bez uszkodzenia
 • zdolne do przeniesienia mieszanych faz  o wielkości do 45% średnicy wewnętrznej węża bez uszkodzeń,
 • zdolne do przenoszenia produktów wrażliwych,z
 • zdolne do osiągnięcia 98% pełnej próżni,
 • konstrukcja bezzaworowa, bez uszczelek i dławnic.

Pompy perystaltyczne - zastosowania

Pompy stosowane są tam, gdzie pompowane są ciecze z zawartością dużych cząstek stałych, wrażliwe na ścinanie i nie mogące stykać się z mechanicznymi częściami pompy. Najczęstsze zastosowania to:

 • oczyszczalnie ścieków,
 • przemysł chemiczny i petrochemiczny,
 • przemysł papierniczy i celulozowy,
 • przemysł tłuszczowy i mydlarski,
 • przemysł farb i lakierów,
 • przemysł tekstylny,
 • przemysł ceramiczny,
 • rolnictwo,
 • mleczarstwo,
 • przemysł spożywczy i browarniczy,
 • przemysł przetwórstwa mięsa i ryb,
 • przemysł kosmetyczny
 • garbarstwo.
   

Dostępne modele

seria modele

seria PSF

wydajność do 2700 l/h

PSF1 - jelito Φ 26 mm

PSF2 - jelito Φ 16 mm

PSF3 - jelito Φ 10 mm

PSF3-S - jelitoΦ 5 mm

seria MS

wydajność do 25000 l/h

MS0 - jelito Φ 34 mm

MS1 - jelito Φ 40 mm

MS2 - jelito Φ 55 mm

MS3 - jelito Φ 68 mm

seria SDF

wydajność do 60000 l/h

SF100 - jelito Φ 76 mm

DF100 - jelito Φ 76 mm

Copyright © All-Pumps . All rights reserved. Realizacja NOWUM